aatwerk

Verwelius zit met veel verschillende partners rond de tafel, zowel profit als non-profit organisaties: bedrijven en gemeentes, vertegenwoordigingen van provincies, besturen van woningbouwverenigingen, stichtingen of instellingen.

Dankzij onze ervaring kunnen wij specifieke eisen- en wensenpakketten vertalen naar maatwerkoplossingen.

Hierbij zullen we de maatschappelijke context van projecten nooit uit het oog verliezen. Denkt u bijvoorbeeld aan contingenten sociale woningbouw die wij naadloos in projecten inpassen.

eheer

In de loop der jaren bouwde Verwelius haar eigen onroerend goed beleggingsportefeuille op. Momenteel beheren we een grote hoeveelheid vierkante meters onroerend goed (winkelcentra, kantoren, etc.) op diverse in het oog springende locaties in Nederland. Daarnaast bezit Verwelius een groot aantal wooneenheden en ze kan in dat opzicht worden vergeleken met een middelgrote woningbouwvereniging. Het beheer van dergelijke objecten en eenheden is een belangrijke verantwoordelijkheid. Als beheerder zijn we nauw betrokken bij eisen en wensen van bedrijven en particulieren.

Met het jarenlang beheer van onroerend goed doen we specifieke ervaring op, waardoor we nieuwe projecten ook weer tot in de perfectie kunnen ontwikkelen. Het is een typisch voorbeeld van onze integrale aanpak waarvoor we ons sterk maken.

rootschalig

De afgelopen jaren werd een groot aantal projecten met veel succes afgerond. Dit waren zowel kortlopende als langlopende projecten, zowel klein- als grootschalig van aard en altijd veelomvattend: projecten gericht op specifiek gebruik of opgezet in brede context van stadsuitbreiding en stadsontwikkeling, met combinaties van werken, wonen en winkelen. Hierbij werden uiteraard de modernste technieken ingezet op het gebied van energiebesparing en milieu.

Dankzij onze kennis van alle facetten van stedenbouw en architectuur kunnen we voor een toekomstige bouwlocatie zowel de planontwikkeling als de bebouwing vormgeven.